Enkele praktische schikkingen

Deelnemers aan de toertocht verklaren dat zij akkoord gaan met de 8 gouden regels
die door de organisatie zijn opgesteld en dat zij overeenkomstig zullen handelen.

8 gouden regels

- Deelname gebeurt op eigen risico.

- De organisatie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen zowel op de terreinen als tijdens de rondrit.

- Iedere tractor dient in orde te zijn volgens de Belgische wetgeving en voorzien te zijn van nummerplaat en boorddocumenten.

- Iedere bestuurder dient 18 jaar te zijn en een geldig rijbewijs te bezitten.

- Volgens artik.17 van het technisch reglement mogen er geen personen plaats nemen op de door traag vervoer getrokken wagens.

- Wees matig met alcohol tijdens de rondrit.

- Hou voldoende afstand van uw voorligger.

- Volg de instructies van de begeleidende motorrijders.